ကမၻာ့ေနေပ်ာ္စရာ အေကာင္းဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ ရပ္တည္လ်က္ရွိ


National News Norway is the happiest nation on Earth, new report shows


နယူးေယာက္ ၊ ၂၁-၃-၂၀၁၇

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသည္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံကို ေက်ာ္လြန္ကာ ကမၻာ့ေနေပ်ာ္စရာ အေကာင္းဆံုး ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ ရွိေၾကာင္း မတ္ ၂ဝ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္အရ သိရသည္။

ေနာ္ေဝႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ သာတူညီမွ်ရွိျခင္း၊ လူမႈဘဝယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့ေနေပ်ာ္စရာ အေကာင္းဆံုးႏုိင္ငံ စာရင္းတြင္ ထိပ္ဆံုးမွရပ္ တည္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢက စတင္ေသာ လူထုအက်ဳိးျပဳ ကြန္ရက္ SDSN မွထုတ္ျပန္သည့္ ကမၻာ့ေနေပ်ာ္စရာ အေကာင္းဆံုး ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အတူ ဆီးရီးယား၊ ယီမင္ ႏွင့္ ဆာဟာရ ေဒသရွိ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ကမၻာတြင္ေနထုိင္၍ မေကာင္းေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢမွ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ၿမဲ ျဖစ္ေသာ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ေနေပ်ာ္စရာ အေကာင္းဆံုးႏုိင္ငံ အျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ အစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိရမည္ ျဖစ္ၿပီး မတရားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈေလ်ာ့နည္း ရမည္ျဖစ္ကာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ညီမွ်မႈရွိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၏အထူးအႀကံေပး SDSN မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဂ်က္ဖေရးဆက္ခ်္ က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း တစ္ခုတြင္ ေျပာသည္။

ကမၻာ့ေနေပ်ာ္စရာ အေကာင္းဆံုးႏုိင္ငံ စာရင္း၌ ဒိန္းမတ္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဖင္လန္၊ နယ္သာလန္၊ ကေနဒါ၊ နယူးဇီလန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဆီြဒင္ႏွင့္ အိုက္စလန္ႏိုင္ငံ တို႔က ထိပ္ဆံုး ၁ဝ ႏိုင္ငံတြင္ အၿမဲတေစ ရပ္တည္လ်က္ ရွိသည္။

ကမၻာ့ေနေပ်ာ္စရာ အေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံက နံပါတ္ ၁၆ ေနရာတြင္ ရပ္တည္ၿပီး ၿဗိတိန္က နံပါတ္ ၁၉ ၊ ျပင္သစ္က နံပါတ္ ၃၁၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကနံပါတ္ ၁၄ ေနရာတြင္ အသီးသီး ရပ္တည္လ်က္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

#PyiChitThar

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Label Pilihan