ေျမာက္ကုိရီးယားက ႏ်ဴကလီးယားထိပ္ဖူး ၁၀ ခုထုတ္လုပ္ႏုိင္မည့္ ပလူတုိနီယမ္မ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားဖြယ္ရွိဟု ေတာင္ကုိရီးယား ခန္႔မွန္းဆုိးလ္ ၊ ၁၂-၁-၂၀၁၇

ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယင္းတို႔၏ နည္းပညာကို အေျခခံ၍ ႏ်ဴကလီးယား ထိပ္ဖူး ၁ဝ ခု ထုတ္လုပ္ရန္ ပလူတိုနီယမ္ ျဒပ္စင္ ကီလိုဂရမ္ ၅ဝ ကို ပိုင္ဆိုင္ထားဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ စကၠဴျဖဴစာတမ္း တစ္ခု၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ အရ သိရသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ပလူတိုနီယမ္ ျဒပ္စင္ ၁ဝ ကီလိုဂရမ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားရာမွ ယခုအခါ ကီလိုဂရမ္ ၅ဝ အထိ ျမင့္တက္ လာေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ယင္း စာတမ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းႏိုင္ငံသည္ အဆိုပါ ျဒပ္စင္မ်ားကို ႏ်ဴကလီးယား ေလာင္စာေခ်ာင္း မ်ားအား ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ စီမံျခင္းျဖင့္ ရယူထားေၾကာင္းႏွင့္ ယူေရနီယမ္ ၾကြယ္ဝစြာ ပါဝင္ေသာ ယင္း ျဒပ္စင္သည္ ႏ်ဴကလီးယား ထိပ္ဖူးကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ႏိုင္ေၾကာင္း စာတမ္းတြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အလားတူ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ၏ အၿမဲတမ္း တပ္ဖြဲ႕တြင္ ၾကည္းတပ္ဖဲြ႕ဝင္ ၁ ဒသမ ၁ သန္း၊ ေလတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ဝဝဝဝ ႏွင့္ ေရတပ္ဖဲြ႕ဝင္ ၆ဝဝဝဝ အပါအဝင္ ခန္႔မွန္းေျခ အားျဖင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ စုစုေပါင္း ၁ ဒသမ ၂၈ သန္းမွ အင္အား အနည္းငယ္သာ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္သည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ခန္႔မွန္းထားၿပီး ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ႏွင့္ ဒံုးက်ည္ လႊတ္တင္မႈ အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁ဝဝဝဝ ထိ ထားရွိႏိုင္မည္ဟု ယူဆထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္သည့္ ယင္းစာတမ္းကို ကိုရီးယား ကြၽန္းဆြယ္အေရး၊ ကာကြယ္ေရး မူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုၿခံဳေရး အေျခအေန မ်ားအား ရွင္းလင္းႏိုင္ရန္ ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

#PyiChitThar

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Label Pilihan