ဂ်ပန္ဘုရင္ ထီးနန္းစြန္႔မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရက ၾကားျဖတ္ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္မည္တုိက်ိဳ ၊ ၁၂-၁-၂၀၁၇

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ အသက္ ၈၃ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ ဘုရင္ အာကီဟီတုိ ၏ နန္းစြန္႔မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခု လကုန္ပုိင္းတြင္ ၾကားျဖတ္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရအဖြဲ႕က ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ဘုရင္ အာကီဟီတုိ သည္ အသက္ ၅၆ ႏွစ္ရွိ ၄င္း၏ သားေတာ္ျဖစ္သူ အိမ္ေရွ႕မင္းသား နာ႐ူဟီတုိ အား ထီးနန္း အ႐ုိက္အရာ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ရန္ ဆႏၵရွိသည္ဟု ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ တြင္ ထုတ္လႊင့္ေသာ ဗီဒီယုိဖုိင္ တစ္ခု၌ အရိပ္အျမြက္ ေျပာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ထီးနန္းအေမြ ဆက္ခံမည့္ မင္းသား နာ႐ူဟီတုိ အတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး မ်ားကုိ ေလ်ာ့ပါးေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား သင္ယူ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ထံမွ အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူျခင္းအေပၚ အစုိးရ အႀကံေပးအဖြဲ႕က စစ္ေဆးလ်က္ ရွိသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဥကၠ႒ တာကာရွီအီမာအီ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္ ေျခာက္ဦး ပါဝင္ေသာ အဆုိပါ အႀကံေပးအဖြဲ႕သည္ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆုံး အဆုိျပဳ တင္သြင္းျခင္း မျပဳမီ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၃ ရက္တြင္ ၾကားျဖတ္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဘုရင္ အာကီဟီတုိ သည္ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာျခင္း ႏွင့္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အားေလ်ာ့ လာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ၄င္း၏ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကုိ အျပည့္အဝ မစြမ္းေဆာင္ ႏိုင္မည္ကုိ စုိးရိမ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ထုတ္လႊင့္သည့္ ၄င္း၏ ၁ဝ မိနစ္စာ ဗီဒီယုိဖုိင္ တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

#PyiChitThit

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Label Pilihan