၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အဆုိးဆံုးေ၀ါဟာရ အျဖစ္ ျပည္သူ႔သစၥာေဖာက္ ဟူေသာ စကားလံုးကို ဂ်ာမန္ဘာသာေဗဒပညာရွင္ မ်ားေရြးခ်ယ္ဘာလင္ ၊ ၁၂-၁-၂၀၁၇

လက္ယာစြန္း ဝါဒီမ်ား သံုးေလ့သံုးထ ရွိေသာ ''ျပည္သူ သစၥာေဖာက္'' " Traitor of the people " (ဂ်ာမန္ ဘာသာျဖင့္ Volk sverraeter) ဟူေသာ စကားလံုးကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၏ အဆိုးဆံုး ေဝါဟာရအျဖစ္ ဂ်ာမန္ ဘာသာေဗဒ ကြၽမ္းက်င္သူ မ်ားက ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းဌာနက ယမန္ေန႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းဌာန၏ အဆိုအရ အဖြဲ႕ဝင္ ေျခာက္ဦးပါ ဂ်ာမန္ဘာသာေဗဒ ပညာရွင္အဖြဲ႕သည္ ျပည္သူ႔သစၥာေဖာက္ ဟူေသာ စကားလံုးကို ''နာဇီ'' ဟူသည့္ စကားလံုးႏွင့္ အတူ အာဏာရွင္ေခတ္ လက္က်န္ ေဝါဟာရအျဖစ္ သတ္မွတ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ာမနီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကယ္လ္ ႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆစ္ဂ္မာဝါဘရီဟယ္ ႏွစ္ဦးစလံုးကို ၄င္းတို႔၏ ေရႊ႕ေျပာင္း ဝင္ေရာက္သူမ်ား ဆိုင္ရာ မူဝါဒေၾကာင့္ လက္ယာဝါဒီ မ်ားက ''ျပည္သူ႔ သစၥာေဖာက္'' ဟူေသာ ေဝါဟာရျဖင့္ ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။

ျပည္သူ႔ သစၥာေဖာက္ ဟူေသာ စကားလံုးသည္ နာဇီေခါင္းေဆာင္ အေဒါ့ဖ္ ဟစ္တလာ ႏွင့္ ၄င္း၏ လက္မရြံ႕မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရန္သူမ်ားအျဖစ္ စြပ္စြဲတံဆိပ္ခံ ထားရသူ မ်ားအား ဖိႏွိပ္စဥ္ကာလ ျဖစ္ရပ္ မ်ားအတြက္ အမွတ္တရ ေဝါဟာရ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔ သစၥေဖာက္ ဟူေသာ ေဝါဟာရကို အသံုးျပဳခြင့္ မရွိသည့္ နာဇီေခတ္ ေဝါဟာရအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ား အတြင္း လက္ယာ အမ်ဳိးသားေရး ဝါဒီမ်ားက အဆိုပါ ေဝါဟာရကို ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ အသံုးျပဳလာ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

'Traitor of the people' is Germany's worst word of 2016: Here's why

#PyiChitThar

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Label Pilihan