အြန္လုိင္းျဖင့္ သင္ၾကား ပုိ႔ခ်မည့္ Diploma in Law သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူရန္ကုန္ ၊ ၁၇-၃-၂၀၁၃

ရန္ကုန္ အေ၀းသင္ တကၠသုိလ္ က ဦးစီး၍ Diploma in Law သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၃) အား လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ မွစတင္ကာ Web Basic Teaching System ( WBTS ) နည္းပညာကုိ အသံုးျပဳ၍ အြန္လိုင္းျဖင့္ သင္ၾကား ပုိ႔ခ် သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္း ၀င္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တကၠသုိလ္ တစ္ခုခုမွ ဘဲြ႕ရရွိၿပီးသူ  ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားအား www.yudeonline.com.mm ၀က္ဘ္ဆုိက္ မွတစ္ဆင့္ မတ္လ ၂၅ ရက္ ( တနလၤာေန႔ ) ေနာက္ဆံုးထား၍ မွတ္ပံုတင္ စာရင္းသြင္း ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ မ်ား သိရွိလုိပါက သင္တန္း ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ ၊ ရန္ကုန္ အေ၀းသင္ တကၠသုိလ္ ၊ ဖုန္း - ၀၁- ၅၂၅ ၄၁၆ ၊ ၀၁ - ၅၃၆ ၅၈၁ တုိ႔သုိ႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း ႏုိင္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Label Pilihan