ျမန္မာက်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ျပပဲြက်င္းပမည္ရန္ကုန္ ၊ ၂၀-၁-၂၀၁၃

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္း ကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ ႀကီးမွဴး၍ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ ျပပဲြ ၂၀၁၃ ( First Myanmar Health Expo 2013 ) ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ဦး၀ိစာရ လမ္းရွိ တပ္မေတာ္ ခန္းမ၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္မွ ၂၄ ရက္ေန႔ အထိ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ အထိ ခင္းက်င္း ျပသမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပပဲြတြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ေဆးကုမၸဏီ မ်ား ၊ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုမ်ား ၊ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ဌာေန ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား ဖြင့္လွစ္ ထားရွိသည့္ ျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားသည့္ ေဆး႐ံု ျပခန္းမ်ား ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျပပဲြရက္ မ်ားအတြင္း Public Health Talk အခန္းက႑ ကုိလည္း ထည့္သြင္း တင္ဆက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Label Pilihan