ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရတပ္ က ေရငုပ္သေဘၤာႏွစ္စင္းကုိ ယခုႏွစ္အတြင္း တပ္ေတာ္သြင္းမည္

ျပည္ခ်စ္သား 4:27 AM Add Comment


ဒါကာ ၊ ၂၇-၁၀-၂၀၁၆

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရတပ္အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ အတြင္း ေရငုပ္သေဘၤာ ႏွစ္စင္းကို တပ္ေတာ္ သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ဒါကာၿမိဳ႕၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သမၼတ အဗၺဒူဟာမစ္ ႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးေနာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ ေရတပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး နီဇာမူဒင္အာမက္  က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသည္။

၄င္း ေရငုပ္သေဘၤာ ႏွစ္စင္း တည္ေဆာက္မႈမွာ ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အာမက္ က ေျပာၾကား ထားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရတပ္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း အရင္းအျမစ္ မ်ားအား ကာကြယ္ရာ၌ ပိုမိုတက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သမၼတ က တိုက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရတပ္အား ေဝဟင္ ႏွင့္ ေရေပၚေရေအာက္ တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္သည့္ တပ္ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ အဆိုပါ ေရငုပ္သေဘၤာ ႏွစ္စင္းအား ယခုႏွစ္ အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရတပ္သို႔ တပ္ေတာ္ သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ခ္ဟာဆီနာ က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရသည္ ကိုယ္ပိုင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ စစ္သေဘၤာမ်ား တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအား တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲ ေၾကာင္းႏွင့္ အနာဂတ္ ကာလတြင္ စစ္တေကာင္း သေဘၤာက်င္း ၌ စစ္သေဘၤာမ်ား တည္ေဆာက္ သြားႏိုင္ေရး စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရတပ္အား ပိုမို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ္ဗက္ စစ္သေဘၤာ ႏွစ္စင္းအား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၌ တည္ေဆာက္ လ်က္ရွိၿပီး ပင္လယ္ ေရေၾကာင္းသုံး ရဟတ္ယာဥ္ မ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း ကင္းလွည့္ ေလယာဥ္မ်ားအား လက္ရွိ အစိုးရသက္တမ္း ကာလအတြင္း တပ္ေတာ္သြင္း ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

#PyiChitThar

အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံက ကုလလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ၏ အၿမဲတမ္းအဖဲြ႕၀င္ မဟုတ္ေသာႏုိင္ငံ ျဖစ္လာေရးအတြက္ ေထာက္ခံမႈမ်ားရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္း

ျပည္ခ်စ္သား 4:16 AM Add Comment

Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi.
Indonesia Campaigns for UNSC Non-Permanent Membership

ဂ်ကာတာ ၊ ၂၇-၁၀-၂၀၁၆

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ သည္ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္အတြက္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ (UNSC) ၏ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္ မဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ေရြးခ်ယ္ခံႏုိင္ရန္ အတြက္ ေထာက္ခံမႈမ်ား ရရွိရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနရွိ ဘက္ေပါင္းစံု ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ဆုိင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဟတ္ဆန္ကလိဘ္ က ေျပာၾကားသည္ ဟု Newsnow သတင္းဌာနက ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႕ဝင္ မဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ေရြးခ်ယ္ခံ ႏုိင္ရန္အတြက္ ရရွိထားသည့္ ေထာက္ခံမႈ အမ်ဳိးအစား သုံးမ်ဳိးရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔အနက္ တစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံ အေျမာက္အျမား မွ တစ္ဖက္သတ္ ေထာက္ခံေပးမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ဟတ္ဆန္ကလိဘ္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ဒုတိယ ေထာက္ခံမႈ အမ်ဳိးအစားမွာ အျပန္အလွန္ ေထာက္ခံမႈ ျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံအား ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုတြင္ ေသခ်ာ ခုိင္မာေသာ ေနရာတစ္ခု ရရွိေစေရး ေထာက္ခံေပး ရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါႏုိင္ငံ ကလည္း အျပန္အလွန္ အားျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ အား ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္ မဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာေစေရး ေထာက္ခံေပး ရမည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုး ေထာက္ခံမႈမွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံစံုဖုိရမ္ မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕မွ အစိုးရမ်ားက ႏႈတ္အားျဖင့္ အဆုိတင္သြင္း ေထာက္ခံမႈပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ သည္ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္အတြက္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ၏ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္ မဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္လာရန္ အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္မည့္ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ရီတုိအယ္လ္ပီ မာဆူဒီ က ေျပာၾကား ထားသည္။

#PyiChitThar

လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္မႈေၾကာင့္ ေကဆုန္စက္မႈဇုန္ကုိ ပိတ္သိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္ရျခင္း ျဖစ္ဟုဆုိ

ျပည္ခ်စ္သား 4:05 AM Add Comment


ဆုိးလ္ ၊ ၂၇-၁၀-၂၀၁၆

ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံက ယခုႏွစ္အတြင္း ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈ မ်ားႏွင့္ ဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္ပစ္ခတ္မႈ မ်ား လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာ ရသည့္အတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးတဲြ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေကဆုန္ စက္မႈဇုန္ကို ပိတ္သိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ေတာင္ကိုရီးယား တာဝန္ရွိ သူမ်ားက ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ ပါ့ခ္ဂြမ္ေဟး ၏ လူယံုတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအဖဲြ႕တြင္ ေနရာ ရထားျခင္း မရွိသည့္ ခြၽဲဆြန္ေဆးလ္ အေနျဖင့္ ေကဆုန္ စက္မႈဇုန္ကို ပိတ္သိမ္းရန္ အစိုးရ၏ ေဖေဖာ္ဝါရီလ က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ ေနသည္ဟု ေဒသတြင္း သတင္းဌာန တစ္ခုက စြပ္စဲြေ ျပာၾကားၿပီး ေနာက္ ေတာင္ကိုရီးယား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ယခုကဲ့သုိ႔ တုံ႔ျပန္ေျပာၾကား လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံက ၄င္းတို႔၏ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈကို ဇန္နဝါရီလ တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈ အေပၚ တုံ႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ဝ ရက္တြင္ အဆိုပါ ေကဆုန္ စက္မႈဇုန္ ကို ပိတ္သိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

''ေကဆုန္ စက္မႈဇုန္ ကို ပိတ္သိမ္းရန္ အစိုးရက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ တာဟာ ေျမာက္ကိုရီးယား က လုပ္ေဆာင္တဲ့ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈက ႏုိင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ လံုၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ရာ ေရာက္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ၿပီး တျခားသူေတြ စြပ္စဲြေျပာၾကား ေနသလို လံုးဝ မဟုတ္ပါဘူး'' ဟု ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ေဂ်ာင္ဂြၽန္ဟီး က ပံုမွန္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကား ထားသည္။

#PyiChitThar

တ႐ုတ္က ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ တြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ပုိမုိျပဳလုပ္သြားမည္

ျပည္ခ်စ္သား 3:49 AM Add Comment


ေပက်င္း ၊ ၂၇-၁၀-၂၀၁၆

တ႐ုတ္စစ္ဘက္ အေနျဖင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ျပင္၌ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္တြင္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းပင္လယ္ အတြင္းရွိ အျခား သေဘၤာမ်ား အေနျဖင့္ အေဝးမွ ေရွာင္ရွားသြား လာၾကရန္ ေရေၾကာင္း လံုၿခံဳေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဖဲြ႕က ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကား ထားသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ အဆုိပါ အျငင္းပြား ေရပိုင္နက္ အတြင္း စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ မ်ားကို မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အေမရိကန္ ေရတပ္မွ ဖ်က္သေဘၤာ တစ္စင္းသည္ အျငင္းပြား ပါရာဆဲလ္ ကြၽန္းစုအနီးမွ ျဖတ္သန္း ခုတ္ေမာင္း ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆံုး စစ္ေရး ေလ့က်င့္ခန္း ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အေမရိကန္ စစ္သေဘၤာ ျဖတ္သန္း သြားလာမႈကို တ႐ုတ္ေရတပ္ သေဘၤာမ်ားက လိုက္လံ သတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္စစ္ဘက္ က ေျပာၾကားထား ေသာ္လည္း ယင္း သေဘၤာသည္ ႏုိင္ငံတကာ ေရပိုင္နက္ အတြင္း၌သာ သြားလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ က တုံ႔ျပန္ေျပာၾကား ထားသည္။

ယခုစစ္ေရး ေလ့က်င့္ခန္း ကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ဟိုင္နန္ ကြၽန္းစုျပည္နယ္ မွ ပါရာဆဲလ္ကြၽန္းစု အေနာက္ ေျမာက္ပိုင္း အတြင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရေၾကာင္း လံုၿခံဳေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေဒသကို ဗီယက္နမ္ႏွင့္ တ႐ုတ္(တိုင္ေပ) တို႔ကလည္း ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အျငင္းပြားလ်က္ ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကသာ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစစ္ေရး ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ခ်က္ခ်င္းတုံ႔ျပန္ ေျပာၾကား ထားျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေရေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဖဲြ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္လည္း အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သည္ ပါရာဆဲလ္ ကြၽန္းစုရွိ ဝုဒီကြၽန္းတြင္ ေလယာဥ္ေျပးလမ္း တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ ထားသည့္အျပင္ ေဝဟင္မွ ေျမျပင္ပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ား ကိုလည္း ျဖန္႔ၾကက္ ထားေၾကာင္း အေမရိကန္ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက ေျပာၾကား ထားသည္။

#PyiChitThar

Label Pilihan